STYRELSEN

CHRISTIAN ERICSON

Ordförande

072-2226569


TORD OLSSON

Vice Ordförande


CHRISTER FRANSSON

Kassör


ANETTE CARLSSON

Sekreterare


MARITA KAHLIN

Ledamot


CARINA DAHLBERG

LedamotCHRISTIAN ANDERSSON

Suppleant


PETER WÅHLIN

Suppleant


DAN LÖÖF

Suppleant


JAN JANSSON

Revisor


MATS KRISTOFFERSSON

Valberedning


THOMAS THUNER

Valberedning