STYRELSEN 2024

ORDFÖRANDE - Christian Ericson - 072-2226569 kontakt @arvikayankeecarclub.se                  

VICE ORDFÖRANDE - Tord Olssom           

KASSÖR - Christer Fransson                         

SEKRETERARE - Anette Karlsson                      

LEDAMOT - Christian Andersson

LEDAMOT - Marita Kahlin

SUPPLEANT - Carina Dahlberg
SUPPLEANT - Dan Lööf

REVISOR - Jan Jansson

VALBEREDNING - Mats Kristoffersson

VALBEREDNING - Tomas Tunér  


Caféansvarig: Carina Dahlberg 070-2831632


Träffansvarig gällande att besöka andra träffar än våra egna: Jan Jansson   070-6220168                

För medlemskap i klubben, scanna QR-koden eller klicka på länken https://apply.cardskipper.se/vxvv


150:- per person

Alla under 18 år gratis